Zbirni transport (LTL) je jedan od najefikasnijih načina transporta robe u situacijama kada nemate mogućnost da opravdate troškove angažovanja solo vozila za vašu robu. Na žalost troškovi se lako povećaju ukoliko ne znamo kako da maksimiziramo efikasnost i optimizujemo troškove za svaku pojedinačnu pošiljku. Zbirni transport, sam po sebi, često predstavlja izazov ali svest o tome gde i koji problemi mogu nastati može nam pomoći da obezbedimo logistička rešenja koja zadovoljavaju očekivanja i potrebe. Prepoznati i preduprediti moguće probleme u zbirnom transportu je kritičan faktor uspeha za obezbeđivanje veće produktivnosti i troškovne efikasnosti.

Koristite proaktivne špeditere i logističke operatere

Špediteri i logistički operateri evoluiraju sa vremenom. To više nisu samo neki ljudi u kancelariji već predstavljaju čitave sisteme i programe koji rade na tome da iznova upoređuju cene i troškove različitih servisa i logističkih rešenja, pregovaraju i obezbeđuju bolje uslove nego ranije.

Ukoliko ne koristite proaktivne špeditere i logističke operatere, koji se trude da svaki put obezbede bolje uslove i smanje troškove, sigurno je da negde gubite novac odn. plaćate više nego što bi morali.

Rešenje je da svoje logističke partnere birate na osnovu njihovog pristupa poslu i njihove agilnosti jer spremnost i posvećenost da se problemi unapred predvide obezbeđuje kvalitet koji značajno smanjuje troškove na duge staze.

Izbegavanje osiguranja kako bi se smanjili troškovi

Šta se dešava ukoliko se kamion prevrne greškom drugog vozača?

U načelu, osiguranje drugog vozača može pokriti troškove osnovne štete ali polise osiguranja putničkih automobila nisu predviđene da pokriju hiljade, desetine giljada ili čak stotine hiljada eura oštećenja robe. Šta više, prirodne katastrofe, krađe i drugi problemi mogu uništiti čitavu pošiljku.

Ukoliko troškovi osiguranja predstavljaju nešto što vas obeshrabruje, razmislite o tome koliko može koštati oštećenje robe ukoliko osnovna polisa osiguranja nije dovoljna.

U međunarodnom transportu robe CMR osiguranje je obavezno ali nemojte ga uzimati zdravo za gotovo. Prilikom korišćenja zbirnog transporta robe budite sigurni da vaš logistički partner ima obezbeđeno CMR osiguranje koje pokriva celokupnu vrednost ne samo vaše pošiljke već čitave robe u kamionu.

Ukoliko je vrednost robe veća od visine pokrića obaveznog CMR osiguranja obezbedite dodatno osiguranje robe preko logističkog operatera ili direktno kod osiguravajuće kuće.

Ne podrazumevajte tranzitno vreme kao garantovano

Ukoliko nije napomenuto i naznačeno kao garantovano, tranzitno vreme je podložno promenama pre svega zbog ogromnog broja nepredvidivih faktora i mogućih izazova, posebno u zbirnom transportu robe.

Pročitajte još:  Otvaranje carinskog skladišta

Ne smete biti u zabludi i podrazumevati da je očekivano tranzitno vreme, koje ste dobili od svog logističkog partnera, apsolutni i garantovan faktor.

Ukoliko roba mora da stigne na određeno mesto u određenom vremenskom roku to je potrebno na vreme napomenuti logističkom partneru i od njega tražiti uslugu koja može da obezbedi dostavu na vreme.

Sa druge strane, imajući u vidu nepredvidivost faktora koji mogu da utiču na vreme transporta i dostavu vaše robe, postoji verovatnoća da će sami logistički partneri, u želji da ostvare saradnju sa vama, obećati određeno tranzitno vreme ali neće biti u mogućnosti da ispune vaša očekivanja.

Budite spremni na sve a svoje logističke partnere birajte ne samo na osnovu cene već i na osnovu fleksibilnosti i spremnosti da obezbede rešenje koje vam u datom trenutku najviše odgovara.

Koristite palete

Priprema robe i stavljanje na paletu zahteva određeno vreme i troškove ali ukoliko robu ne paletizujete i utovarite nekonsolidovane kutije u kamion prosto prizivate probleme.

Ukoliko u zbirnoj pošiljci šaljete nekoliko manjih kutija one moraju biti na određeni način spojene i na određeni način konsolidovane u jednu pošiljku.

U slučajevima da imate veće pošiljke obevezno paletizujte robu. Ovo pre svega olakšava utovar i istovar ali i obezbeđuje sigurnost za vašu robu jer onemogućava da se roba raspe i rasturi po kamionu a samim tim i ošteti.

kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Potvrdite sve informacije pre preuzimanja pošiljke

Proverite adrese preuzimanja i dostave robe kao i druge detalje pre nego što date nalog logističkom partneru za preuzimanje robe.

Pogrešne informacije mogu lako i brzo proizvesti dodatne troškove na koje niste računali.

Pored toga pošiljaoci i primaoci mogu biti nedostupni na telefon kako bi se proverili svi detalji isporuke a pre svega tačne adrese pa kompanije moraju biti proaktivne u proveri ovih informacija.

Kompanije često imaju jednu adresu na koju su registrovane i na kojoj se nalazi sedište ali im je sama fabrika ili magacin dislociran i nalazi se na drugoj adresi, drugom gradu a nekad čak i u drugoj državi.

Zbog toga nemojte adresu preuzimanja ili dostave pošiljki uzimati zdravo za gotovo i prepisivati sa fakture ili iz potpisa maila vašeg partnera već uvek proverite i potvrdite tačnu adresu i kontakte kako biste bili sigurni da vozilo koje ide po vašu robu ili dostavlja vašu robu kupcu neće zalutati i da će na vreme stići a samim tim i izbeći dodatne troškove.

Pročitajte još:  Transport robe iz Izraela

Odaberite pravu uslugu

Vaši kupci i dobavljači mogu imati određene navike i želje kada je u pitanju dostava robe ali prioriteti i navike vaše kompanije mogu se razlikovati.

U zavisnosti od pariteta isporuke postoji veliki broj mogućih situacija kada je u pitanju odabir određenog logističkog servisa ali morate biti sigurni da će logistička rešenja koja koristite odgovarati i ispuniti vaša očekivanja i očekivanja vaših klijenata bez obzira da li je u pitanju uvoz, izvoz, proizvodnja ili trgovina.

Prilagodite poslovanje željama klijenata, saznajte kakvi su njihovi afiniteti i očekivanja i kada im je potrebno dostaviti robu.

Skladno tome koristite informacije koje dobijate od vaših klijenata kako biste odabrali najbolji logistički servis, imajući u vidu razlike u očekivanim tranzitnim vremenima, troškovima transporta i sl.

Budite precizni sa dimenzijama i težinom

Neprezicna procena dimenzija i težine pošiljke je verovatno jedna od najčešćih grešaka u zbirnom transportu robe.

U nekim situacijama kompanije koriste generičke podatke i informacije koje ne uzimaju u obzir ambalažu, mogućnost slaganja robe što dovodi do situacija da logistički operateri promene cenu nakon preuzimanja pošiljke ili da je jednostavno ne preuzmu.

Zbog toga je važno tačno utvrditi dimenzije i težinu pošiljke pre nego što kontaktirate vašeg logističkog partnera kako biste bili sigurni i kako biste izbegli neželjene dodatne troškove.

Ukoliko na sajtu vašeg dobavljača vidite dimenzije proizvoda morate imati na umu takođe i ambalažu kao i način pakovanja robe pa te detalje uvek proverite sa vašim dobavljačem i tražite od njih paking listu sa preciznim infomracijama o pakovanjima, količinama, dimenzijama i težinama.

Ukoliko pak svoju robu otpremate, pre nego što kontaktirate logističkog partnera premerite robu, izmerite je i obezbedite precine informacije o dimenzijama i težini upakovane robe. Sve ovo eliminiše mogućnost greške što značajno može da uštedi vreme i novac svima.

Pogrešno razmišljanje o avionskom transportu

U nekim situacijama čini vam se da je zbirni kamionski transport sporo rešenje i tražite alternativne, brže načine za transport robe.

Avionski transport jeste brži kada se gleda sam transport od aerodroma do aerodroma ali u velikom broju slučajeva to ne mora da znači i brži transport do krajnje destinacije, pogotovo za kraće relacije.

Pročitajte još:  Transport robe iz Austrije

Pre utovara u avion roba mora da se konsoliduje na aerodormu, avioni moraju da čekaju na potrebne dozvole i prate strogu proceduru za utovar i istovar koja često može da traje značajno duže nego što se očekuje.

Takođe sami paketi nakon istovara moraju da se sortiraju, rutiraju i pretovaraju na druge letove i vozila kako bi bili dostavljeni na konačnu destinaciju. Sve ovo može da potraje i na kraju lako može da se desi da avionski transport potraje duže od kamionskog, pogotovo kada su u pitanju kraće relacije.

Uvek razmišljajte o svim vidovima transporta ali pre nego što se odlučite za konačno rešenja konsultujte se sa svojim logističkim partnerom kako biste pronašli najoptimalnije rešenje.

Pošalji nalog za transport i zaboravi

Kompanije koje pošalju nalog za transport svom logističkom operateru i nakon toga zaborave na robu moraju pre svega da veruju svojim logističkim partnerima i da budu u mogućnosti da se u potpunosti oslone na njih.

Iako ovo zvuči kao idelana situacija danas nije lako pronaći fleksibilnog i pouzdanog logističkog partnera na kojeg u potpunosti možete da se oslonite.

Bez obzira na sve uvek pratite svoje pošiljke bez obzira da li se radi o uvozu ili izvozu kako biste bili u mogućnosti preuprediti moguće probleme i predvideti situacije.

Ovo može biti ključan korak u smanjenju vremena koje vam je potrebno za analizu transportnih troškova i tranzitnih vremena različitih logističkih operatera.

Idealna situacija je ona u kojoj je vaš logistički operater svestan zahteva i potreba trenutka i sam vas blagovremeno obaveštava o statuisma vaših pošiljki međutim nisu svi logistički operateri dovoljno ažurni i agilni.

Za pametno i uspešno poslovanje moramo znati kako dobiti najkvalitetniju uslugu ili proizvod po najboljoj ceni. Kada znate koje greške drugi najčešće prave i kada ste svesni svih problema koji mogu nastati u organizaciji zbirnog kamionskog transporta lakše ćete preduprediti sve moguće probleme i doneti ispravne poslovne odluke. Nadamo se da će vam ovaj članak olakšati donošenje ispravnih odluka i pomoći da izazove zbirnog transporta sagledate kroz tuđe greške.

button

Start typing and press Enter to search