Zbirni transport, a pogotovo transport malih pošiljki veoma je važan u današnjem poslovanju.

Obezbeđujući logistička rešenja koja omogućavaju kompanijama da svoje poslovanje organizuju sa što je moguće manjim zalihama i po “just in time” principu, zbirni transport postao je ključni elemenat savremenog lanca snabdevanja ali i specifičnih projekata.

Gledano sa aspekta organizacije zbirni transport se danas najčešće realizuje na dva načina. Veće pošiljke se direktno preuzimaju kamionima koji idu od jednog utovarnog mesta do drugog i na taj način se za više krajnjih korisnika transporta vrši direktno preuzimanje robe.

Nakon poslednjeg utovara robe koje nisu izvozno ocarinjene se carine i kamion se blombira kako bi mogo da napusti carinsku zonu i roba se transportuje do odredišta.

Na žalost, manje pošiljke nisu pogodne za ovakav vid transporta. Veliki kamioni gube mnogo vremena na utovarima i ukoliko je potrebno na mnogo utovarnih mesta utovariti male pošiljke ovakav vid transporta postaje neefikasan i neekonomičan.

Danas se transport malih pošiljki sve češće organizuje konsolidacijom malih pošiljki na jedno mesto odakle se kamionima direktno dopremaju do krajnjeg odredišta.

zbirni transport

U saradnji sa partenerima organizuje se prikupljanje robe manjim vozilima i dostava do jedinsvenog skladišta na kojem se konsoliduje sva roba iz jednog geografksog regiona. Odatle se roba odprema kamionima koji vrše utovar samo na tom jednom mestu i robu direktno transportuju do zbirnog terminala u zemlji odredišta gde se vrši uvozno carinjenje i lokalna dostava do krajnjeg korisnika. Na taj način se smanjuju troškovi transporta i obezbeđuje se veća ekonomičnost i efikasnost.

Pročitajte još:  9 najčešćih grešaka u zbirnom transportu

Veoma često ovakav vid transporta može da bude i brži od standardnog zbirnog transporta prilikom koga kamioni idu od jednog do drugog utovarnog mesta dok se ne napune.

Organizaciji zbirnog transporta posvećujemo posebnu pažnju. Razvijamo mrežu partnera i organizujemo konsolidaciju robe radi ekonomičnijeg i efikasnijeg transporta.

Tražimo uvek alternativna logistička rešenja za Vaše potrebe i pomažamo Vam u odabiru onih koja će Vam na najekonomičniji način omogućiti da realizujete svoje planove, birajući uvek ono rešenje koje je najbliže Vašim ciljevima i prioritetima.

Start typing and press Enter to search