More share buttons
Podelite sa prijateljima


Submit

Pojam “vreme” je za svakog pojedinca veoma subjektivno i relativno; nekome dragoceno, nekome nebitna stvar, ali u našem poslu, vreme je izuzetno važan faktor.

Vreme koje utoršimo na neki projekat, bilo na privatnom ili poslovnom planu, može u datom trenutku da nam izgleda kao veoma isplativa investicija ili kao veliki gubitak.

Međutim, kada govorimo o vremenu koje je potrebno za transport robe od tačke A do tačke B, stvari se veoma često odvijaju značajno drugačije od naših očekivanja.

To je rezultat, pre svega, različitih, često nepredvidivih faktora, ali i manjka ispravnih i pravovremenih informacija na osnovu kojih postavljamo svoja očekivanja.

Iz tog razloga, veoma je važno poznavati faktore koji utiču na tranzitna vremena prilikom transporta robe, kako bismo u svakom trenutku imali ispravna očekivanja i kako ne bismo dozvolili da manjak informacija proizvede negativne efekte.

To se posebno odnosi na zbirni transport robe.

Na našem blogu već smo više puta spominjali probleme zbirnog transporta robe, kao vida transporta koji je najpodložniji oscilacijama u transportnim vremenima.

Zbirni transport je svakako veoma važan segment logistike i kao takav omogućava kompanijama da značajno optimizuju nabavku, zalihe i angažovanost kapitala. Međutim, u zbirnom transportu, tranzitno vreme u određenim trenutcima može da nam pokvari planove, ako nismo svesni realnih mogućnosti i ukoliko nismo unapred pripremljeni za različite rizike.

U poslovanju se sve veoma često vrti upravo oko upravljanja rizicima. Iz tog razloga važno je da poznajete rizike zbirnog transporta kada je tranzitno vreme u pitanju i da na osnovu tih rizika pravite fleksibilnije planove koji će vam omogućiti da ostvarite ciljeve sa najmanjim mogućim izlaganjem rizicima.

Pročitajte još:  Avionski transport - kada i zašto

Faktori koji utiču na vreme transporta robe

Faktori koji mogu poremetiti transport, pogotovo zbirni transport, su veoma različiti.

Ono što lako može da se desi je da npr. roba nije spremna za utovar u naznačenom vremenskom okviru ili je utovarno mesto pogrešno specificirano zbog propusta u komunikaciji.

Takođe česte su situacije u kojima dokumentacija koja treba da prati robu nije spremna ili se ne nalazi na istoj lokaciji kao i sama roba. Nepredviđeni kvarovi na viljuškaru koji treba da utovari robu ili na samom kamionu koji robu prevozi nisu česta pojava, ali svakako predstaljaju mogućnost i rizik koji treba kalkulisati.

Vremenske neprilike, gužve na graničnim prelazima, pad sistema na carini, štrajkovi i drugi faktori, takođe veoma značajno utiču na vreme transporta robe.

zbirni transport
kontejnerski transport
kamionski transport
kontejnerski transport

Nijedan vid transporta nije pošteđen gore pomenutih fakora.

Avio kompanije često zbog prebukiranosti aviona, bez prethodne najave i obaveštenja, mogu da izbace određenu robu iz aviona i premeste je na sledeći let, što može da dovede do neplaniranog kašnjenja.

Međutim, usled specifičnosti transporta činjenica je da navedeni faktori najviše utiču na očekivano tranzitno vreme prilikom zbirnog transporta.

Ono što je važno imati na umu, jeste činjenica, da je najčešće većinu problema moguće preduprediti. Pre same realizacije transporta važno je proveriti sve detalje i instrukcije oko tačne lokacije robe i papira, kao i spremnosti odn. radnog vremena lokacije na kojoj se roba preuzima.

Pročitajte još:  Zbirni transport za neupućene

Čak i onda kada dođe do određenih poremećaja, često posotji mogućnost da se izgubljeno vreme nadoknadi i sam transport zadrži u predviđenim vremenima, međutim, ne postoji pravilo.

Ono što je još važno napomenuti, jeste da samo transportno vreme često predstavlja sintetičku kategoriju u poslovanju.

Drugim rečima, logističke kompanije često umeju da manipulišu predviđenim transportnim vremenima, najčešće na štetu onih kojima je to vreme veoma dragoceno. Kako bi se postigla optimizacija i kako bi se obezbedio posao, logističke kompanije umeju često da ponude tranzitno vreme koje klijenu odgovara iako su svesne da u tom trenutku nisu u mogućnsoti da ispoštuju dogovoreno.

Zato je veoma važno da imate logističkog partnera kojem možete verovati i koji će vas na vreme upozoriti na moguće probleme, ali sa druge strane učiniti sve da se proaktivno svi mogući problemi preduprede.

Mi u našem poslovanju veoma vodimo računa da ne dozvolimo da se tranzitnim vremenima manipuliše!

Od nas ćete uvek dobiti realnu ponudu i sa realnim tranzitnim vremenima i nikada vas nećemo obmanuti i obećati nešto što znamo da nije realno.

Očekivana tranzitna vremena za različite vidove transporta

Zbog svega navedenog, predstavićemo vam okvirna optimalna i realna tranzitna vremena za različite vidove transporta, kako biste znali šta da očekujete i kako biste umeli bolje da planirate:

  • Kamionski transport (puni utovari) za ili iz Evrope – 2 do 5 dana (u zavisnosti od destinacije)
  • Zbirni kamionski transport iz Evrope – 5 do 7 dana (u zavisnosti od destinacije)
  • Avionski transport iz Kine3 do 5 dana od momenta poletanja s tim da treba voditi računa da je potrebno par dana da se roba dopremi do aerodroma i izvozno ocarini što je u većini slučajeva obaveza kineskog dobavljača (FCA paritet)
  • Brodski kontejnerski transport sa Dalekog Istoka (puni kontejneri – FCL) – 30 – 40 dana od isplovljavanja do bilo kog grada u Srbiji
  • Zbirni brodski kontejnerski transport sa Dalekog Istoka (LCL) – 35 – 45 dana od isplovljavanja do Beograda (u zavisnosti od relacije)
Pročitajte još:  Praznici i transport: kako ostati normalan i zadovoljiti kupce

Prezentovana tranzitna vremena su očekivana, međutim, zbog velikog broja nepredvidivih faktora, koji mogu da utiču na pojedinačne transporte, treba ih uzimati sa određenom rezervom i samo kao očekivana, a nikako kao garantovana vremena.

Imajte na umu da, kad god vam neka logistička kompanija predloži garantovano tranzitno vreme, treba biti posebno oprezan.

U poslovima međunarodnog transporta robe, niko nije u mogućnosti da garantuje tranzitna vremena i ko god kaže drugačije – očigledno obmanjuje.

Start typing and press Enter to search