Iza svake uspešne akcije i realizacije stoji dobro isplanirana strategija. Transport robe nije ništa drugačiji i bez obzira na ozbiljne investicije, većina organizacija fokusira svoje resurse na dnevne taktike i operativne stvari ili su doneli odluku da u potpunosti “ousource”-uju ove usluge odnosno da angažuju profesionalnog partnera za planiranje i realizaciju transporta.

Baveći se samo dnevno operativnim stvarima ili angažujući pogrešne partnere većina kompanija propušta priliku da kreiraju i održe konkurentnu prednost kada je u pitanju logistika i distribucija, što danas verovatno najviše utiče na kvalitetnu orgnizaciju kompletnog posla.

Često može izgledati nemoguće transportovati robu efikasno i jeftino imajući na umu podivljale cene goriva, restrikcije u kapacitetima kao i mnoge druge ne predvidive faktore. Međutim razvoj i implementacija jasne strategije upravljanja transportnim i logističkim potrebama kompanije može da obezbedi neophodne smernice i metode koje će neutralisati varirajuće rizike, predvideti tržišne uslove sa ciljem da se maksimalno iskorste investirana sredstva.

Bez obzira da li svoje transprotne potrebe rešavate samostalno ili ste angažovali profesionalnog partnera u komplenom planiranju i realizaciji logistike i distribucije za vašu kompaniju, kreiranje strategije zahteva usmeravanje posebne pažnje na nekoliko ključnih elemenata:

Preuzimanje i dostava

Često se dešava da kompanije zahtevaju da se sva roba i materijal dostavlja direktno u njihovu fabriku odnosno njihovu lokaciju. Ova politika dramatično smanjuje nivo potrebne angažovanosti i odgovornosti od strane same kompanije međutim takođe dovodi do značajnog povećanja troškova samog transporta odnosno distribucije.

Pročitajte još:  9 najčešćih grešaka u zbirnom transportu

Efektivna i efikasna strategija upravljanja logističkim i distributivnim sistemom mora da uključi jasno razvijena pravila i principe u kojim situacijama treba tražiti dostavu a kada angažovati sopstvena logistička sredstva zarad preuzimanja i dostave materijala i robe.

Sredstva i načini transporta

Utvrđivanje efektivnih načina transporta robe je takođe stvar koju ozbiljno treba uzeti u razmatranje jer neki načini transporta su značajno povoljniji dok drugi mogu obezbediti postizanje značajno kraćih tranzitnih vremena uzimajući u obzir geografski region kao i same kapacitete i mogućnosti transportnog tržišta.

Generalno “pravilo palca” za ne kvarljivu robu kaže da se uvek koristi intermodalni transport za destinacije veće od 1000 kilometara. Važno je međutim proveriti sve mogućnosit i uslove u datom trenutku pre primene ovog pravila jer konkurentni pritisci i tržišni uslovi veoma često mogu da utiču na donošenje odluka.

kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Dodata vrednost

Postoji mnogo različitih načina na koje možete izvući dodatnu vrednost iz transprota robe i organizacije logistike i distribucije u vašoj kompaniji. Razvoj i primena liste različitih taktika u različitim slučajevima i situacijama dovodi do drastičnog smanjenja troškova ali i stvaranja dodatnih vrednosti za vaše kupce. Evo nekih pitanja koja treba postaviti sebi prilikom utvrđivanja da li postoje mogućnosti za smanjenje troškova:

  • Da li roba može biti konsolidovana (objedinjena) sa nekom drugom robom ?
  • Da li je pošiljka hitna i da li je kašnjenje prihvatljivo ?
  • Da li postoji mogućnost veće porudžbine kako bi se smanjili transprotni troškovi po jedinici mere ?
  • Da li mogu sklopiti ekskluzivni ugovor sa logističkim partnerom u zamenu za bolju cenu ?
  • Da li postoje neke druge opcije koje treba istražiti ?
Pročitajte još:  Logistička efikasnost

Veoma često radeći zajedno sa kompanijama na kreiranju strategija i najboljih logističkih rešenja u datom trenutku, u mogućnosti smo iskoristiti prednosti konsolidacije robe kako bi se više manjih isporuka zamenile sa svega nekoliko većih utovara. Rezultati ovakve organizacije su često veoma iznenađujući i mogu da dovedu do neverovatnog sniženja transprotnih troškova čak do 20%. Ovo takođe pored smanjenja samih transportnih troškova obezbeđuje i smanjenje carinskih troškova i drugih pratežih špediterskih troškova ali takođe i stvara konkurentnu prednost i dodatnu vrednost za krajnje korisnike.

Smanjenje rizika i upravljanje procesom

Razvoj tranpsportne strategije zahteva identifikaciju opštih rizika kako za kompaniju tako i za njene klijente. Evo nekih primera:

  • Utvrđivanje praga isplativosti kada je u pitanju osiguranje robe u transprotu
  • Idntifikaicja proverenih transportnih partnera za vremenski osetljive ispruke
  • Optimizacija pakovanja i utovara radi minimizacije štete i oštećenja
  • Uzimati u obzir vremenske uslove i sezonske trendove prilikom planiranja
  • Održavanje liste pouzdanih logističkih partnera za kritične isporuke

Što je duža relacija veće su šanse da prilikom transporta nastanu oštećenja na robi. Zbog toga uvek treba uzeti u obzir mogućnosti osiguranja kao i uvesti u samu transprotnu strategiju jasne mere za smanjenje rizika.

Odgovornost

Većina logističkih kompanija primenjuje njihove standardne uslove za transport robe, međutim profesionalni logistički partneri su uvek otvoreni za dogovore i posebne ugovorne odnose koji će odgovarati vama i vašim potrebama. Jasno definisanje osnovnih potreba i parametara prvi je i osnovni zadatak kako bi se kasnije lakše pronašao logistički partner koji je u mogućnosti da preuzme odgovornost za osnovne parametre koji su vma aod važnosti.

Pročitajte još:  Zbirni transport za neupućene

Takođe, u slučaju nastanka štete prilikom transporta ili dođe do ne predviđenih uslova koji rezultuju kašnjenjem veoma je važno imati odgovornog logističkog partnera sa kojim će se problemi uvek lakše preduprediti i rešiti.

Start typing and press Enter to search