Da li želite da preuzmete kontrolu nad logističkim i transportnim troškovima vaše kompanije?

Danas, sa porastom troškova i potrebom da se ide ispred vremena veoma je izazovno ostvariti značajnu profitabilnost bez jasne slike o svim stvarnim troškovima.

Logistički operateri i kompanije koje koriste njihove usluge kontinuirano i aktivno traže načine da se izbore sa operativnim logističkim i transportnim troškovima, međutim oni veoma često sa malo pažnje pristupaju analizi samih troškova kao i njihovoj vezi sa profitom kompanije.

Pokušavajući  da smanje troškove mnoge kompanije često pribegavaju odabiru logističkog partnera na osnovu uskih kriterijuma, često samo na osnovu cene. Takve situacije mogu da proizvedu značajne posledice i indirektne troškove ukoliko dođe do kašnjenja u isporuci, oštećenja robe, naknadnih vanrednih troškova i sl.

Bez razumevanja stvarnih troškova, kako direktnih tako i indirektnih, te korišćenja ispravnih metoda za poređenje i analizu, teško je doći do prave formule, kako ih smanjiti i povećati profit.

Prosto poređenje logističkih rešenja može biti pogrešno

Popularna i veoma često korišćena metoda upravljanja logističkim i transportnim troškovima jeste upravo poređenje cena koštanja usluga različitih usluga kao i poređenje sopstvenih troškova sa prosekom, okruženjem ili nekim ranijim periodom.

Pred toga što je važno smanjiti troškove i platiti manje, takav pristup sam po sebi nije dovoljan kako bi se dugoročno i održivo planiralo i razumela osnovna veza između troškova i profita.

Da bi kompanija bila i ostala profitabilna, vlasnici i menadžeri teže da razumeju sve izvore troškova koji su u direktnoj vezi sa profitabilnošću svake kompanije.

Pročitajte još:  Logistička efikasnost

Korišćenje samo jednog ili malog broja parametara, prilikom analize i odabira logističkog rešenja ili partnera, kao i prosto poređenje cena logističkih usluga različitih dobavljača, ne samo da može biti netačno i neprecizno već može biti veoma neefikasno i štetno po profitabilnost.

Jedan od čestih primera sa kojima se mi u IK Speditoru svakodnevno susrećemo jesu situacije u kojima lokalne kompanije prilikom nabavke robe iz Kine, prihvataju opciju da im kineski dobavljač organizuje zbirni kontejnerski transport, jer im je ponudio znatno nižu cenu od lokalnog logističkog operatera. Ono što se dešava u najvećem broju slučajeva jeste da nakon prispeća robe u regionalnu luku (najčešće Kopar) uvozniku stigne račun sa dodatnim lučkim troškovima koji su značajno veći od samog transporta. Iz tog razloga prilikom dogovaranja uslova sa dobavljačem treba posebno voditi računa o uračunatim troškovima kao i paritetu dostave robe.

kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Profit zahteva više

Ukoliko tražite način kako da smanjite troškove a pri tome nemate kompletnu sliku o svim direktnim i indirektnim troškovima, prosto poređenje cena i troškova različitih rešenja i dobavljača vam neće mnogo pomoći. Kao što smo videli iz primera, postoje situacije u kojima izbori na osnovu pogrešne ili ne dovoljno detaljne analize mogu dovesti do značajnih vanrednih i indirektnih troškova.

Poređenje i analiza na osnovu vaše sopstvene matrice faktora, prioriteta i izvora troškova odnosno profitabilnosti može vam biti od mnogo veće koristi od prostog poređenja na osnovu trenutnih ponuda logističkih operatera ili istoriskih podataka.

Pročitajte još:  9 najčešćih grešaka u zbirnom transportu

Transportni troškovi kriju veliki potencijal za uštede ali i velike izazove. Za potrebe analize transportnih i logističkih troškova veoma je važno da sami identifikujete glavne faktore uspeha te načine na koje ćete troškove porediti i analizirati ali i da identifikujete vezu vaših logističkih i transportnih troškova sa profitom kompanije.

Ukoliko se u analizu uključe i sporedni faktori koji često mnogo utiču na profitabilnost, brzina, pouzdanost, sigurnost ili visina osiguranja određenih logističkih rešenja nekad može da se višestruko isplati i pored većih trenutnih, direktnih troškova.

Kako bi vaš posao i vaša kompanija bili uspešni, morate planirati vaše troškove i dovesti ih u direktnu vezu sa profitom.

Najbolji način za to je da tretirate svaki logistički zadatak i transportnu potrebu kao profitni centar odnosno priliku da se ušteti novac a time i direktno poveća profit. Svaki put pre nego što isporučite svoju robu ili preuzmete sirovine od dobavljača, morate znati da li ćete zaraditi i koliko.

Profit je u direktnoj vezi sa transportnim i logističkim troškovima ali kako grešaka ili vanrednih situacija, nije moguće uvek predvideti sve troškove, važno je da u svom procesu analize troškova i njihove veze sa profitom uključite, koliko je to moguće i indirektne faktore.

Sa preciznom i svestranom analizom logističkih troškova ali i marljivim radom na upravljanju profitom bićete na pravom putu da ispravno analizirate vaše troškove što će vam omogućiti da poslujete profitabilno.

Start typing and press Enter to search