Želite da logistika u vašoj kompaniji bude efikasna ? Logistički efikasne kompanije su uspešne zato što su razvile ispravan stav i navike u vezi sa samim procesom otpreme robe i načina na koji otprema robe direktno utiče na zaodovoljstvo kupaca. Niže ćete naći 7 osnovnih navika uspešnih i logistički efikasnih kompanija:

Strateško posmatranje procesa otpreme robe

Veoma efikasne kompanije vide dobro vođene logističke procese otpreme robe kao svoju prednost u odnosu na konkurenciju. Sa ovim na umu, oni angažuju prave ljude i pronalaze najbolje logističke operatere koji mogu pouzdano da ih prate.

Efikasni pošiljaoci razumeju da su odluke u vezi sa kupovinom zasnovane takođe i na vrednosti, ne samo na ceni. Oni su spremni da plate razumnu cenu za dobrog logističkog provajdera, pre nego da rizikuju sa lošim uslugama i servisima radi smanjivanja troškova.

Sjajne kompanije u pogledu logistike, rade sa partnerima koji pružaju kvalitetnu uslugu i veoma često insistiraju na konkurentnim cenama tih usluga. Najbolja vrednost kombinuje dobru cenu sa izvrsnim i pravovremanim servisom.

Dugoročno partnerstvo sa logističkim partnerima

Da bi maksimalno iskoristili sve prednosti efikasne logistike kompanije treba da razviju profesionalni odnos sa njihovim logističkim partnerima.

Znajući ovo, najbolje logističke kompanije će očekivati u određenoj meri posvećenost od svojih klijenata a pre svega kako bi se efikasno integrisali specifični logistički servisi.

Najbolje kompanije posvećuju vreme procesu pronalaženja i odabira efikasnih logističkih kompanija i time postižu manje rizike prilikom integracije i posvećivanja efikasnoj saradnji.

Pročitajte još:  Otvaranje carinskog skladišta

Manje efikasne kompanije se opiru uspostavljanja partnerskog odnosa sa logističkim kompanijama zato što se plaše da će ako se veću za jednu ili ograničen broj logističkih kompanija, propustiti uštedu. Ove kompanije, pokušavaju da izbegnu partnerstvo ali da pri tome iskoriste sve prednosti kvalitetnog odnosa.

Bez posvećenosti nikada nećete izvući maksimum iz logističkih kompanija sa kojima sarađujete.

kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Izvrsna komunikacija

Komunikacija je sredstvo za postizanje efikasnosti u logistici. Komunicirajte ispravno i uspećete, komunicirajte loše i patićete se. Stvar je iskustva ali efikasne kompanije imaju dobru komunikaciju sa svojim logističkim partnerima, time štede novac i za uzvrat dobijaju kvalitetnu uslugu.

Postoje dve vrste koristi od kvalitetne komunikacije.

Prvo, rutina, svakodnevne isporuke se unapređuju kroz kvalitetnu pisanu i usmenu komunikaciju sa logističkim partnerima.

Drugo, dolazi se do mnogo unapređenja i prilika da se unaprede logistički procesi ili smanje troškove kroz kvalitetnu komunikaciju sa logističkim partnerom. Sve ove prilike ostaće ne otkrivene ukoliko nemate kvalitetnu komunikaciju sa logističkim partnerom.

Merite logističke performanse

Efikasne kompanije koriste određene jedinice mere ili indikatore kako bi nadgledali logističke performanse. Idelano ove mere koriste se i radi merenja efikasnosti samih logističkih partnera. Kompanije koje postižu sjajne rezultate i imaju efikasne logističke procese, znaju da je merenje performansi samo prvi korak. Osnovni cilj je uvek unapređenje performansi i povećanje efikasnosti.

Pročitajte još:  Uspešna logistička strategija

Orjentišite se prema procesima

Logistički efikasne i uspešne kompanije kreiraju procese kako bi osigurali efikasnost i efektivnost svojih logističkih funkcija. Procesi takođe omogućavaju unakrsne trninge i kontinuirana unapređenja. Najbolje kompanije definišu procese za unapređenje važnih funkcija i dobro ih komuniciraju sa svojim timom, logističkim partnerima i klijentima.

logisticka efikasnost i analiza

Tehnologija

Najbolje kompanije prepoznaju potrebu za korišćenjem savremene tehnologije. Ne tehnoloija radi same tehnologije već alatke koje dodaju vrednost i stimulišu kreiranje efikasnijih logističkih procesa.

Bez obzira na tip transporta, postoje tehnologije i rešenja koja vam u velikoj meri mogu olakštati posao i koji same procese čine bržim, boljim i jeftinijim.

Tehnologija ima još jednu korist u tome što obezbeđuje jednostavan uvid u podatke. Dobri podatci obezbediće značajan uvid koji će u velikoj meri olakšati donošenja budućih odluka a u cilju efikasnijih logističkih procesa.

Kontinuirana unapređenja

Najuspešnije kompanije očekuju stalna unapređenja kako unutar njihovih kompanija tako i u okviru saranje sa logističkim partnerima. Da bi izvukli maksimalne pozitivne efekte in novih mogućnosti, potrebno je da kompanije razviju kulturu otvorene komunikacije i razmene ideja. U suprotnom ljudi iz kompanije ali i logistički partneri će kriti greške i neće lako deliti nove ideje. Visoko efikasne kompanije očekuju kontinuiran rad i unapređenje učenjem iz grešaka i korišćenjem prednosti i novih mogućnosti. Posvećenost konstantnom razvoju i učenju je ključan faktor uspeha.

Da zaključimo: efikasne kompanije čine sve što je potrebno ne bi li ostale uspešne. Planiraju, obebzeđuju odgovarajuće alate, upošljavaju prave ljude, nadgledau procese i napredovanje. Cene ulogu logističkih partnera i investiraju svoje vreme i resurse kako bi osigurali uspeh u saradnji sa kvalitetnim partnerima.

Start typing and press Enter to search