Broj utovarnih metara tereta određuje koliko metara dužine transportnog sredstva je potrebno za određeni teret. Računanje tovarnog prostora koristi se za planiranje i organizaciju raspoloživog tovarnog prostora u prevoznom sredstvu.

Kako se računaju tovarni metri u kamionu

Primer: šleperska prikolica je dugačka 13.6 m, visoka 2.7 m i široka 2.4 m, s tim da visina i dužina mogu malo da odstupaju od standardnih dimenzija u zavisnosti od proizvođača i modela same prikolice. Bez obzira na visinu i širinu tereta, jedan utovarni metar predstavlja jedan metar dužine utovarnog prostora. Broj utovarnih metara kamiona stoga uvek odgovara dužini utovarnog prostora prikolice – dakle ako je prikolica dugačka 13.6m njen utovarni kapacitet je 13.6 utovarnih metara. Opšte prihvaćena skraćena oznaka za utovarni metar je LDM (na engleskom – loading meter).

U zavisnosti od vrste transportnih jedinica odn. načina pakovanja robe (palete, sanduci, kutije …) na jedan utovarni metar može se utovariti različit broj transportnih jedinica što zavisi od toga da li su jedinice složive jedna na drugu. Na primer, ukoliko imamo 2 euro palete (dimenzija 120x80x100cm) te dve palete će zauzimati 0.8 tovarnih metara ukoliko nemožemo da ih utovarimo jednu na drugu zbog osetljivosti robe. Ukoliko pak palete mogu da se tovare jedna na drugu dve euro palete zauzeće samo jedno paletno mesto u kamionu odn. 0.4 tovarna metra.

Pročitajte još:  9 najčešćih grešaka u zbirnom transportu

Radi lakšeg razumevanja stvari na slici ispod predstavljen je različit način utovara i računanja utovarnih metara za palete dimenzija 120x100cm.

Razumevanje važnosti utovarnih metara u transportu 1

Razumevanje važnosti utovarnih metara u transportu 2

Formula za izračunavanje utovarnog metra za jednu euro paletu je sledeća:

Dužina palete x širina palete / širina kamiona = LDM (utovarni metar) – 1.2 x 0.8 m / 2.4 m = 0.4 ldm

Ako postoji više od jedne palete sa istim dimenzijama, koje su složive, rezultat se jednostavno pomnoži sa ukupnim brojem. Na primer ukoliko računamo koliko utovarnih metara zauzima 16 euro paleta koje su složive jedna na drugu računica izgleda kao na slici ispod.

Razumevanje važnosti utovarnih metara u transportu 3

Na posletku, vodite račun – formula jeste uvek tačna, međutim, u zavisnosti od dimenzije paleta ili bilo koje druge vrste transportno-manipulativne jedinice u stvarnosti određena roba može da zauzima više utovarnog prostora u odnosu na matematički prikaz dobijen korišćenjem gore pokazane formule. U takvim situacijama najbolje je pristupiti najjednostavnijem skiciranju tovarnog prostora i samog tovara čije dimenzije nisu sandardne.

Svaki utovarni metar na kamionu trpi do 1,7 tona robe na sebi, te je vrlo bitno da se to ispoštuje, kako bi se izbeglo prekoračenje osovinskog opterećenja vozila što može dovesti do oštećenja prevoznog sredstva ili eventualnih novčanih kazni za nepropisno transportovanje robe na ruti prilikom vanrednih policijskih kontrola.

Start typing and press Enter to search