Potrebne su vam određene mašine ili oprema ali nemate sredstva za kupovinu novih, često veoma skupih osnovnih sredstava.

Ne očajavajte jer sve veći broj kompanija do potrebnih osnovnih sredstava, mašina i opreme dolaze kupujući ih na aukcijama od firmi koje rasprodaju svoje zalihe i opremu po znatno nižim cenama.

Kao iskusni logističari u poslednje vreme sve se više susrećemo sa takvim vrstama nabavke i od naših klijenata dobijamo sve više zahteva za organizaciju transporta mašina i opreme kupljenih upravo na ovaj način.

Iako je sama kupovina opreme na aukcijama prilično jednostavan proces, veliki broj ljudi nije svestan logističkih izazova koje takve vrste nabavki nose sa sobom i neretko sebe i svoje logističke partnere dovode pred svršen čin i u problematične situacije sa kojima mali broj logističkih operatera ume da izađe na kraj.

Međutim ovim čalnkom ni u kom slučaju ne želimo da vas obeshrabrimo od kupovine preko potrebne opreme putem aukcija već naprotiv, želimo da vas informišemo o uobičajnim problemima te da vam damo nekoliko saveta za kupovinu opreme na aukcijama kako bi znali da izbegnete i predupredite moguće probleme te uštedite sebi i vreme i novac.

Kao što smo napomenuli logistika uvoza opreme kupljene na aukcijama često ume da bude prilično izazovan zadatak.

Kako bismo vam ilustrovali problematiku podelićemo sa vama jedno veoma sveže iskustvo.

Pre izvesnog vremena jedan naš klijent kupio je mašine putem aukcije u Velikoj Britaniji. Samu aukciju organizovala je aukcijska kuća iz Londona međutim na aukciji su prodavane mašine koje su bile u vlasništvu fabrike iz Škotske, koja je usled lošeg poslovanja zatvorena. Sama aukcija se  u takvim slučajevima i organizuje kako bi se prodajom opreme i osnovnih sredstava prikupila sredstva za pokrivanje dugova i namirivanje poverilaca.

Međutim, ono što je specifično za ovakve vidove nabavke jeste činjenica da aukcijske kuće koje organizuju prodaju često nemaju dovoljno tačnih informacija o samoj opremi i veoma često nemaju puno iskustva u organizaciji logistike takvih nabavki pogotovo kada je u pitanju prodaja klijentima van EU, što zahteva da se ispoštuju i određene carinske formalnosti.

Pročitajte još:  Spoljna trgovina, osnovi uvoza, izvoza i transporta robe

U našem konkretnom slučaju imajući u vidu da je kompanija čija se oprema prodavala već bila zatvorena nisu postojali uslovi za utovar odn. sama fabrika nije bila u mogućnosti da organizuje utovar mašina a pri tome same specifikacije dimenzija i težine mašina bile su prilično nepouzdane i neodređene.

Prilikom organizacije transporta opreme morali smo organizovati i ljude koji će mašine rastaviti i utovariti na kamion a za tako nešto potrebno je angažovanje lokalnih firmi koje su stručne i tehnički osposobljene za takvu vrstu zadatka.

Nije bilo lako ali uz pomoć naših partnera i agenata u Velikoj Britaniji uspeli smo obezbediti ljude i viljuškare koji će mašine rastaviti i utovariti na kamion. Međutim, pravi problemi zapravo tek tada počinju.

Kako zbog nedostatka tehničkog iskustva same aukcijske kuće, preko koje je organizovana prodaja, dokumentacija odn. fakture i sertifikati su bili neprecizni i morali smo uložiti dosta napora kako bi obezbedili dokumentaciju koja je neophodna za uvoz opreme u Srbiju.

Između ostalog ispostavilo se i da određeni delovi opreme uopšte nisu bili ni specificirani na fakturama što se ustanovilo tek prilikom utovara kao i da specificirane težine opreme uopšte nisu odgovarale stvarnom stanju stvari što smo otkrili tek prilikom vanrednog merenja nakon utovara.

Zbog svega toga morali smo naknadno sa aukcijskom kućom utvrditi detalje kako bi obezbedili dokumentaciju koja odgovara stvarnom stanju stvari.

Da bi se ovakve greške otkrile potrebno je imati zaista sposobne logističke partnere koji misle o tim stvarima i koji su u stanju da u komunikaciji sa ljudima na terenu utvrde sve detalje i otkriju takve greške.

Takođe, nemajući puno iskustva sa prodajom opreme van EU sama aukcijska kuća nije bila u mogućnosti da obezbedi izvozno carinjenje u Velikoj Britaniji te smo u saradnji sa našim partnerima i agentima morali pokriti i taj deo posla ali i pribaviti dodatnu dokumentaciju od samih proizvođača mašina kako bi za specificiranu opremu bili u mogućnosti izraditi EUR1 sertifikat i time uštedeti značajna sredstva našem klijentu prilikom uvoza u Srbiju.

Sve ovo su samo neki od problema na koje treba obratiti pažnju prilikom nabavke opreme putem aukcijskih prodaja ali nikako nisu jedini problemi koji mogu nastati.

Pročitajte još:  Analiza transportnih troškova u cilju veće profitabilnosti

Imajući u vidu da su same aukcijske kuće često veoma udaljene od lokacije kompanija čiju opremu prodaju, te da ljudi koji organizuju same aukcije najčešće uopšte nisu ni videli opremu čiju prodaju organizuju teško je predvideti sve probleme koji mogu nastati.

Međutim, ukoliko prilikom organizacije nabavke i transporta, tako kupljene opreme, sarađujete sa pouzdanim i stručnim logističkim operaterima veliki deo tih problema moguće je preduprediti pravovremenim i stručnim angažovanjem vaših logističkih partnera.

Kao što smo rekli na početku, mi u IK Speditor-u, sve češće dobijamo zahteve za organizaciju transporta opreme kupljene preko aukcijskih kuća i svojim fleksibilnim i posvećenim angažovanjem stekli smo ogromno specifično iskustvo koje vam može u značajnoj meri olakšati izazove koje za sobom nose ovakvi vidovi nabavke.

Sa time u vezi želimo da vam skrenemo pažnju na nekoliko važnih detalja o kojima treba voditi računa kako bi izbegli i predupredili probleme koji mogu nastati.

kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Budite sigurni šta kupujete i obezbedite preciznu specifikaciju opreme

Često ćete prilikom kupovine opreme putem aukcije uz samu opremu koju kupujete dobiti i određene propratne delove ili konstrukcije koji neće biti specificirani prilkom same prodaje.

U komunikaciji sa aukcijskom kućom preko koje nabavljate opremu obezbedite što je moguće precizniju specifikaciju opreme te preko kontakta u samoj fabrici čija se oprema prodaje a koju će vam obebediti aukcijska kuća proverite tačnost podataka, pre svega tačan broj delova, dimenzije i težine jer od toga u najvećoj meri zavise troškovi transporta a precizne informacije mogu da uštede i vreme i novac.

Proverite mogućnosti utovara

Proverite u kom su stanju mašine i oprema i da li ih je potreno rastavljati kako bi se mogle utovariti u kamion. Takođe proverite, u komunikaciji sa aukcijskom kućom, da li će na mestu utovara biti obezbeđeni ljudi i viljuškari za utovar robe u kamion te da li postoje određeni rokovi u kojima je neophodno obezbediti preuzimanje opreme.

Ovo su informacije od presudnog značaja za logističkog operatera koji organizuje transport jer nisu svi operateri u mogućnosti da organizuju demontažu mašina i ljude i opremu za sam utovar na licu mesta.

Pročitajte još:  7 načina kako da poboljšate naplatu potraživanja

Neophodna dokumentacija

Utvrdite u saradnji sa svojim logističkim partnerom i špediterom koja vam je dokumentacija neophodna za uvoz specifične opreme te proverite sa aukcijskom kućom šta su oni u mogućnosti da obezbede od dokumentacije kao i da li su u mogućnosti da obezbede izvozno carinjenje opreme i izradu EUR1 sertifikata (ukoliko vam je neophodan).

Te informacije su od presudnog značaja za organizaciju transporta i ukoliko aukcijska kuća nije u mogućnosti da obezebedi izvozno carinjenje budite sigurni da vaš logistički partner koji organizuje transport ima mogućnosti da ispoštuje sve neophodne procedure i obezbedi izvozno carinjenje u zemlji gde je oprema kupljena.

Odaberite pouzdanog i stručnog logističkog operatera

Kako bi predupredili sve probleme i izazove do kojih može doći prilikom nabavke opreme preko aukcijskih kuća i organizacije transporta te opreme budite sigurni da sarađujete sa stručnim i fleksibilnim logističkim operaterima koji imaju ljude, znanje i sredstva da obebede svu neophodnu logistiku kako po pitanju utovara, provere dokumentacije, izvoznog carinjenja tako i po pitanju samog transporta.

Velike logističke kompanije, zbog specifičnosti zahteva i potrebe da se za ovakvu vrstu nabavke i logistike uloži značajno vreme i trud, često nisu u mogućnosti da ponude nivo usluge koji je neophodan kako bi se izbegli mogući problemi a sve to može da dovede do značajnog gubljenja vremena u procesu organizacije transporta i što je najvažnije do značajnih vanrednih troškova.

Imajući u vidu naše specifično i veliko iskustvo prilikom organizacije transporta mašina i opreme kupljenih preko aukcija na nas se u potpunosti možete osloniti. Ukoliko se dvoumite ili imate neke nedoumice budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona (021 6724242) ili emaila (info@ikspeditor.rs) a mi ćemo vas sa zadovoljstvom posavetovati kako da predupredite sve moguće probleme.

button

Start typing and press Enter to search