Spoljna trgovina predstavlja trgovinu koja se odvija izmedju rezidenata jedne zemlje i rezidenata svih drugih zemalja. Kod klasičnog spoljnotrgovinskog posla kretanje robe praćeno je kretanjem novca. Redovni spoljnotrgovinski posao ima za osnovu ugovorenu kupoprodaju i procedura je standardizovana.

Roba koja je predmet ovih poslova podleže finalnom carinjenju prilikom ulaska i izlaska iz zemlje (uvozno i izvozno carinjenje) a time i naplati carine i ostalih carinskih dažbina. U direktnom izvozu ili uvozu osnovni učesnici su:

 • proizvođac- izvoznik
 • primalac – uvoznik
 • carinski agenti (špediteri)
 • prevoznici odn. organizatori transporta
 • carinske službe

Dokumenta koja prate otpremu robe i neophodna su za ne ometan transport i carinjenje robe su:

 • računi
 • ugovori ili slični dokumenti koju su osnova spoljnotrgovinskog posla
 • specifikacija pošiljke (packing list)
 • tovarni listovi
 • potvrde o skladištenju i drugi prateći dokumenti u zavisnosti od vrste robe

U zavisnosti od tipa i modaliteta transporta, tovarni listovi se razlikuju, pa tako imamo:

 • CMR – u drumskom transportu
 • Bill of Loading (B/L) – u brodskom transportu
 • Airwill Bill (AWB) – u avionskom transportu
 • CIM – u železničkom transportu

Prilikom preuzimanja robe, prevoznik izdaje tovarni list i jedan primerak ostaje pošiljocu, kao dokaz da je roba preuzeta, dok odgovarajući broj primeraka tovarnog lista prati robu i biva predat primaocu kao dokaz o primanju robe.

Tovarni list ima snagu ugovora o prevozu. Svaki tovarni list ima datum izdavanja koji je ujedno i datum prijema robe.

Pročitajte još:  Veterinarski propisi u Srbiji

Pored datuma na tovarnom listu se nalaze osnovni podaci o robi:

 • naziv
 • količina
 • broj koleta ili paleta
 • težina
 • pošiljalac
 • primalac

Često se od primaoca traži da overom tovarnog lista potvrdi primanje robe u ispravnom stanju ili na isti napomene nedostatke.

Pazljivim odabirom učesnika u spoljnotrgovinskim poslovima, koji će svojim poznavanjem procedure tokova obavljanja ovih poslova vama olakšati vaš rad, smanjićete rizike i preduprediti probleme koji mogu nastati na svakom koraku koji vas prati kroz ove poslove.

Start typing and press Enter to search