Reeksport bez uvoza robe u Srbiju definisan je Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju čiji četvrti deo se odnosi na privremene režime i mere. U okviru ovih mera propisano je da domaće lice plaćenu robu ne mora da uvozi ako se roba izvozi u inostranstvo ili isporučuje u inostranstvo na osnovu ugovora (tkz. reeksport).

Vlada Republike Srbije donela je odluku o evidenciji odnosno izveštavanju o pojedinim spoljnotrgovinskim poslovima i o sadržaju evidencije odnosno izveštaja kojom je između ostalog bila propisana i obaveza evidentiranja kod naležnog ministarstva ugovora za reeksport.

Međutim Vlada Republike Srbije donela je odluku  izmenama ove Odluke o evidentiranju koja je stupila na snagu 11.08.2007. godine. Ovom izmenom prestaje obaveza evidentiranja poslova reeksporta kada roba ne ulazi u zemlju odnosno ne prelazi carinsku liniju. To znači da domaća pravna lica nemaju obavezu evidentiranja poslova reekspora kod nadležnosg ministarstva.

Domaća lica mogu da plate robu u inostranstvu a da tu robu ne uvezu u Srbiju pod uslovom da se ta roba na osnovu ugovora o prodaji, zakupu ili drugog ugovora isporučuje u inostranstvu. Iako se radi o spoljnotrgovinskom poslu koji se odvija u inostranstvu za ovu vrstu posla važno je da se obavi u skladu sa spoljnotrgovinskim i deviznim propisima koji važe u Republici Srbiji.

To se odnosi na obavezu vođenja kontrolnika uvoza i izvoza robe, na obavezu unošenja deviza u zemlju kao i unošenje odgovarajuće šifre naplate na propisanim obrascima za vršenje platnog prometa sa inostranstvom.

kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Postoje neke osnovne smernice koje je neophodno ispoštovati kako bi se posao reeksporta obavio po važećim propisima:

  1. prilikom plaćanja prema inostranstvu u nalogu za plaćanje kao osnov plaćanja navodi se šifra 312 – naplata robe koja se nalazi u inostranstvu a nepsoredno se isporučuje u inostranstvo. Treba imati na umu da će Vam za ovo poslovna banka tražiti da priložite Ugovor o spoljnotrgovinskom poslu na osnovu koga se vrši plaćanje
  2. prilikom naplate iz inostranstva u nalogu za naplatu kao osnov naplate potrebno je uneti šifru 312 – naplata robe koja se nalazi u inostranstvu a nepsoredno se isporučuje u inostranstvo. Takođe i ovom prilikom poslovna banka će Vam tražiti primerak Ugovora na osnovu koga se vrši naplata
  3. potrebno je da se u knjigu kontrolnika posebno unese kupovina robe u inostranstvu a posebno prodaja robe u inostranstvu. U knjigu kontrolnika potrebno je uneti: broj ugovora i godinu, vrednost, vrstu i količinu robe, naziv i sedište posrednika kao i njihov procenat, naziv i sedište porizvođača odnosno kupca, paritet isporuke kao i način i rok plaćanja, naziv banke preko koje je izvršeno plaćanje odnosno naplata, broj naloga, oznaka, iznos i datum valute.
Pročitajte još:  TIR Karnet - šta i kako ?

Takođe je važno napomenuti da poslovi reeksporta u kojima domaće lice plaćenu robu u inostranstvu isporučuje u inostranstvo nisu predmet oporezivanja PDV-a.

Start typing and press Enter to search