Kada poslujete sa kompanijama iz Evropske Unije i kada uvozite robu iz različitih EU zemalja često se dešava da kompanije iz Srbije svoju robu kupuju na tkz. EXW paritetu. EXW paritet podrazumeva da će pošiljalac robu pripremiti za izvoz ali da je celokupna carinska procedura na kupcu odn. kupac ima obavezu izvozno cariniti robu u zemlji odakle se roba uvozi i snositi sve dalje troškove transporta.

Najčešće, kada su u pitanju velike kompanije od kojih kupujete robu celokupna procedura je manje više uhodana jer sami prodavci obezbeđuju i dostavljaju potrebne papire prilikom utovara i sama procedura izvoznog carinjenja u zemljama EU je prilično jednostavna.

Međutim, veliko iskustvo u međunarodnom transportu ukazuje nam da se često dešava da kompanije iz Srbije kupuju robu od manjih proizvođača iz EU ili nekih posredničkih kompanija kao što su aukcijske kuće koje nemaju velikog iskustva u izvozu robe na tržišta van EU pa samim tim nisu upoznati sa specifičnim procedurama ili čak nemaju ni EORI broj koji je neophodan kako bi se roba mogla izvozno ocariniti u zemlji odakle se uvozi.

Kako bismo vam olakšali komunikaciju sa inostranim partnerima i uputili vas u specifičnosti procedure izvoznog carinjenja u zemljama EU koje su važne kada robu nabavljate na EXW paritetu pripremili smo pojašnjenja oko EORI broja i same procedure izvoznog carinjenja u zemljama EU.

Pročitajte još:  Reeksport bez uvoza robe u Srbiju

Šta je EORI broj i zašto je neophodan?

Kompanije iz EU prilikom poslovanja sa zemljama van EU moraju imati EORI broj koji je neophodan za izvozno carinjenje robe u zemlji porekla.

EORI broj je identifikacioni broj koji se koristi isključivo u carinske svrhe i potreban je kompanijama u EU prilikom poslovanja sa trećim zemljama.

EORI sistem (eng. Economic Operators Registration And Identification System) predstavlja sistem elektronske registracije i identifikacije privrednih subjekata koje u okviru svojeg poslovanja obavljaju delatnosti koje se tiču carinskih formalnosti i carinskog zakonodavstva Evropske Unije. Drugim rečima, svaka kompanija koja za potrebe svog poslovanja mora cariniti robu (bez obzira da li se radi o uvoznom ili izvoznom carinjenju) ili komunicirati sa carinskim službama, mora imati EORI broj radi identifikacije.

zbirni transport
kontejnerski transport
kamionski transport
kontejnerski transport

EORI broj ne treba mešati sa poreskim brojem koji u nekim zemljama može čak biti i veoma sličan odn. sam EORI broj može sadržati u sebi poreski identifikacioni broj.

Privredni subjekti sa sedištem u EU moraju imati i koristiti EORI broj prilikom carinskih formalnosti, dok strane kompanije i pojedinci (iz trećih zemalja) i fizička lica iz drugih država članica EU mogu u posebnim slučajevima (samo za konkretnu carinsku deklaraciju, kad ne postoji mogućnost dodele EORI broja kompaniji ili pojedincu iz EU) koristiti tkz. ad hoc broj.

EORI broj se kompanijama u EU dodeljuje na osnovu zahteva za dodelu EORI broja koji one podnose u svojoj državi. Zahtevi se podnose nadležnim carinskim službama pre započinjanja poslova za koje je potreban EORI broj imajućiu vidu da sam postupak registracije može potrajati i po nekoliko dana u zavisnosti od toga u kojoj je državi sedište kompanije.

Pročitajte još:  Dozvole za uvoz, izvoz i tranzit robe

Kakve to ima veze sa kompanijama u Srbiji?

Imajući u vidu da jedan značajan deo trgovine sa kompanijama iz EU naše kompanije realizuju na EXW paritetu i da se često dešava da se roba kupuje od kompanije iz EU koje predhodno nisu nikada izvozile u zemlje van EU, nije retkost da se stvari malo zakomplikuju prilikom transporta robe ukoliko prodavac nema EORI broj.

U dosta slučajeva kada prodavac nema EORI broj, da bi se transport brže realizovao i bez dodatnih troškova savetujemo našim klijentima kako da upute svog partnera iz EU u proceduru i time ubrzaju carinske formalnosti čime izbegavaju dodatna čekanja kamiona na potrebnu dokumentaciju.

Kako proveriti da li vaš partner iz EU ima EORI broj?

Ukoliko redovno uvozite robu od pojedinačnih kompanija iz EU onda nema potrebe da se opterećujete sa time da li vaš partner ima ili nema EORI broj. Međutim kada prvi put u svom poslovanju uvozite robu od određenih inostranih partnera a posebno u slučajevima EXW pariteta potrebno je pre nego što dogovorite i obezbedite prevoz da sa ino parnerom proverite da li oni imaju EORI broj.

Valjanost svakog EORI broja možete proveriti na strnici Evropske komisije.

Dovoljno je samo da unesete EORI broj koji vam je poslao ino partner i imaćete mogućnost da utvrdite da li je EORI broj validan i da li je vaš ino partner uredno registrovan i zaveden u carinskom sistemu.

Start typing and press Enter to search