More share buttons
Podelite sa prijateljima


Submit

Životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla, hrana za životinje, veterinarski lekovi i medicinska sredstva i prateći predmeti podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli na graničnim prelazima. Uvoz, provoz i izvoz ovih pošiljki može se vršiti preko graničnih prelaza na kojima postoji organizovana veterinarsko-sanitarna kontrola.

Uvoz, odnosno provoz (tranzit) pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i pratećih predmeta vrši se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 91/05 i 30/10).

U skladu sa članom 12. Zakona o bezbednosti hrane („Sl. Glasnik RS“ broj 41/2009), kontrolu ispravnosti hrane životinjskog porekla i mešovite hrane pri uvozu, izvozu i provozu vrši veterinarska inspekcija, koja je u sastavu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Granična veterinarska inspekcija samostalno vrši kontrolu hrane životinjskog porekla u izvozu, uvozu i provozu, dok kontrolu hrane mešovitog porekla vrši zajedno sa fitosanitarnom i poljoprivrednom inspekcijom.

Pre uvoza robe koja je u nadležnosti veterinarsko-sanitarne kontrole, uvoznik je obavezan da Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za veterinu podnese zahtev za izdavanje Rešenja o veterinarsko-sanitarnim uslovima uvoza.

Hrana i hrana za životinje koja se uvozi u Republiku Srbiju radi stavljanja u promet, mora da ispunjava uslove u skladu sa propisima o hrani ili uslove koje je Republika Srbija priznala kao istovetne njima ili ako postoji poseban međunarodni sporazum sa uslovima sadržanim u tom sporazumu.

Pročitajte još:  Dozvole za uvoz, izvoz i tranzit robe

Zabranjeno je stavljanje u promet hrane za životinje koja nije bezbedna.

Hrana životinjskog porekla nije bezbedna ukoliko sadrži:

  • supstance sa farmakološkim dejstvom ili njihove metabolite koji se ne smeju davati životinjama koje služe za proizvodnju hrane ili prekoračuju maksimalno dozvoljene količine ostataka ili nisu odobreni ili registrovani za primenu na životinjama koje služe za proizvodnju hrane ili nisu odobreni kao aditivi u hrani za životinje koje služe za proizvodnju hrane
  • supstance sa farmakološkim dejstvom ili njihove metabolite kod lečenih životinja, a nije ispoštovan propisani period karence.
kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Hrana životinjskog porekla nije bezbedna ukoliko sadrži:

  • supstance sa farmakološkim dejstvom ili njihove metabolite koji se ne smeju davati životinjama koje služe za proizvodnju hrane ili prekoračuju maksimalno dozvoljene količine ostataka ili nisu odobreni ili registrovani za primenu na životinjama koje služe za proizvodnju hrane ili nisu odobreni kao aditivi u hrani za životinje koje služe za proizvodnju hrane
  • supstance sa farmakološkim dejstvom ili njihove metabolite kod lečenih životinja, a nije ispoštovan propisani period karence

Hrana za životinje nije bezbedna ako ima štetni uticaj po zdravlje, odnosno ako proizvodi dobijeni od životinja koji služe za proizvodnju hrane nisu bezbedni za ishranu ljudi.

Hrana za životinje koja ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom o hrani za životinje, jeste bezbedna u onoj meri u kojoj je definisana Zakonom o bezbednosti hrane i posebnim propisom o hrani za životinje.

Pročitajte još:  Preferencijalno poreklo robe - EUR1

U slučaju osnovane sumnje da hrana za životinje nije bezbedna, Ministarstvo poljoprivrede je dužno da preduzme mere ograničenja ili zabrane i povlačenja takve hrane za životinje iz prometa, do otklanjanja sumnje na njenu bezbednost.

Hrana i hrana za životinje koja se stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije mora da bude označena, deklarisana, oglašena i izložena, u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i drugim posebnim propisima.

Prevoz životinja, namirnica, sirovina, proizvoda, veterinarskih ljekova i medicinske opreme, hrane za životinje i otpadaka u međunarodnom transportu mora se odvijati isključivo na graničnim prelazima na kojima postoji organizovana veterinarska kontrola.

Start typing and press Enter to search