image image image image
Kancelarija na aerodromu Imajući u vidu rastući značaj avionskog transporta za lokalne kompanije, sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo Vas da smo otvorili kancelariju na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Sada, Vaše avionske pošiljke prihvatamo još efikasnije i pouzdanije kako u izvozu tako i u uvozu, nudeći kompletan servis "od vrata do vrata" sa svim propratnim uslugama (carinjenje, dostava, preuzimanje robe i sl.).
Južna Koreja Ukoliko imate potrebe za avionskim transportom iz Južne Koreje spremili smo za vas jedinstvenu ponudu. Ne morate biti veliki igrač da biste dobili najbolje cene. Pošaljite nam upit a mi ćemo za vas obezbediti najbolju cenu i uslove na tržištu.
Amerika - avionom ili brodom Da li Vaša kompanija ima potrebe za brzim i pouzdanim transportnim rešenjima iz Amerike ? U mogućnosti smo ponuditi Vam personalizovana logistička rešenja kako za avionski transport iz Amerike tako i za zbirni kontejnerski transport posebno pogodan za manje količine robe.
Izrael, može i na kubik U saradnji sa renomiranim partnerima i konsolidatorima u mogućnosti smo ponuditi Vam veoma povoljnu i fleksibilnu uslugu organizacije transporta zbirnih kontejnerskih pošiljki za Izrael i iz Izraela uz veoma kratko tranzitno vreme. Ukoliko imate potrebu za transportom manje količine robe a nemate mogućnosti organizovati transport punih kontejnera ili Vam je to ne isplativo budite slobodni prepustiti se našim profesionalcima i logističkim rešenjima kreiranim po Vašim potrebama.

Korisne informacije

Ukoliko u svom poslovanju nemate iskustva ili se suočavate sa novim izazovima u vezi sa spoljno-trgovniskim poslovanjem ili samim transportom, logistikom ili carinom na ovim stranicama pronaćićete informacije o procedurama i prednostima različitih vidova transporta kao i carinskih formalnosti. Naš cilj je prevashodno da Vam pomognemo da se bliže upoznate sa trendovima i propisima, time i da unapredite svoj posao primenjujući uvek efikasne i ekonomične instrumente u vašem poslovanju.

Ako ne znate koje su to opasne robe i kako se postupa prilikom uvoza ili izvoza istih, ako ne znate da li da se odlučite za skuplji, a brži avionski transrport ili sporiji, a jeftiniji kamionski transport, pomoći ćemo Vam da na osnovu našeg iskustava i znanja donesete ispravnu odluku , koja u datom trenutku najviše odgovara Vašim potrebama.Selidba za Ameriku
Sastavili smo ovaj dokument kako bismo vam pomogli da razumete šta se sve dešava kada šaljete Vaše stvari za Ameriku i kako bismo Vas informisali o prodecurama nakon pristizanja robe na destinaciju. Pažljivo pročitajte ove informacije i budite slobodni kontaktirati nas po pitanju detaljnijih informacija u vezi sa selidbom za Ameriku. Ove informacije su date bez obaveza i na sopstveni rizik.
 
Pariteti za neupućene...


Incoterm ili pariteti predstavljaju uslove međunarodne trgovine koji se najčešće koriste u svakodnevnoj praksi. Oni se koriste kako bi se podelili troškovi i odgovornosti između kupca i prodavca. Zasnovani su na Konvenciji Ujedinjenih Nacija o Ugovorima o međunarodnoj trgovini.
 
Vrste i dimenzije kontejnera...
Kontejner je manipulativna transportna oprema, najčešće u obliku zatvorene posude, koja služi za formiranje krupnih manipulativnih jedinica tereta u cilju racionalizacije manipulativnih i skladišnih operacija.

 
Transport opasne robe...
Opasne materije obuhvataju i materije i predmete koje mogu biti gotov prizvod, poluproizvod, među proizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad a imaju karakteristike opasnih materija a u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i zagađivanje životne sredine.
 
TIR karnet - šta i kako?...
Karnet TIR (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom transportu robe. Nadzor i postupak nad transportnim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je "Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe na temelju karneta TIR".
 
Osiguranje robe u transportu
Ovaj priručnik pruža osnovne informacije o osiguranju robe i razlozima za isto. Ovaj priručnik pročitajte ukoliko se bavite međunarodnom trgovinom. Uoliko ste izvoznik ili uvoznik prosledite ove instrukcije vašem prodajnom odnosno komercijalnom timu i odeljenjima koja su odgovorna za organizovanje isporuka.
 
Reeksport bez uvoza robe u Srbiju

U zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju četvrti deo se odnosi na privremene režime i mere. U okviru ovih mera propisano je da domaće lice plaćenu robu ne mora da uvozi ako se roba izvozi u inostranstvo i isporučuje u inostranstvo na osnovu  ugovora.

 
Carinske povlastice
Roba koja se uvozi podleže plaćanju uvoznih dažbina, osim ako Carinskim zakonom nije drukčije određeno. Na robu koja se uvozi u carinsko područje plaća se carina po stopama utvrđenim Carinskom tarifom. Carinska tarifa propisana je Zakonom o Carinskoj tarifi. Na robu koja se uvozi, carinski organi naplaćuju i druge uvozne dažbine, kao i PDV i akcize u skladu sa zakonima koji uređuju ta pitanja ili propisima donetim na osnovu tih zakona. 
 
3PL i 4PL za neupućene

Angažovanje spoljih partnera za interne potrebe kompanija postaje sve aktuelnije i interesantnije za mnoge kompanije. Razloga za ovakav vid angažovanja je mnogo a neki od njih su pre svega povećanje vrednosti za vlasnije, smanjenje troškova, transformacija poslovanja, poboljšanje operativnosti poslovanja, otklanjanje internih nedostataka, takmičenje sa konkurencijom, pridobijanje jasnih konkurentkih prednosti, poboljšanje sposobnosti kompanije, povećanje prodaje, poboljšanje samih usluga, smanjenje zaliha i inventara, povećanje obrta zaliha, poboljšanje protoka novca, pretvaranje fiksnih troškova u varijabilne i mnogi drugi.

 
Sanitarna kontrola robe

U skladu sa članom 12. Zakona o bezbednosti hrane i nadležnosti u oblasti bezbednosti hrane između Ministarstva zdravlja (sanitarna inspekcija) i Ministarstva poljoprivrede, trgovine i vodoprivrede (fitosanitarna inspekcija, veterinarska i poljoprivredna inspekcija) je podeljena na sledeći način:

 
Logistička efikasnost

Logistički efikasne kompanije su uspešne zato što su razvili ispravan stav i navike u vezi sa samim procesom otpreme robe i načina na koji otprema robe direktno utiče na zaodovoljstvo kupaca. Niže ćete naći 7 osnovnih navika uspešnih i logistički efikasnih kompanija:

 
Osnovi spoljne trgovine...
Spoljna trgovina predstavlja trgovinu koja se odvija izmedju rezidenata jedne zemlje i rezidenata svih drugih zemalja. Kod klasičnog spoljnotrgovinskog posla kretanje robe praćeno je kretanjem novca. Redovni spoljnotrgovinski posao ima za osnovu ugovorenu kupoprodaju i procedura je standardizovana.
 
Svet zbirnog transporta...
Zbirni transport, a pogotovo transport malih pošiljki veoma je važan u današnjem poslovanju. Obezbeđujući logistička rešenja koja omogućavaju kompanijama da svoje poslovanje organizuju sa što je moguće manjim zalihama i po "just in time" principu, zbirni transport postao je ključni elemenat savremenog lanca snabdevanja ali i specifičnih projekata.
 
Avionski transport - kada i zašto...?
Globalna ekonomija pritisnuta  novim načinima poslovanja čiji je osnovni faktor postala brzina, transformiše poslovanje i trgovinu širom sveta. U osnovi ove transformacije je uspostavljanje novih kriterijuma prema kojima su cena i kvalitet postali neophodnost. Sve više kompanije kako iz razvijenih tako i iz regiona u razvoju zahtevaju brzu i pouzdanu dostavu proizvoda često specifičnih karakteristika.
 
Privremeni uvoz/izvoz - ATA karnet...
Privremeni uvoz i izvoz regulisan je Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju. Radi pružanja usluga stranim licima i korišćenja usluga stranih lica i u drugim slučajevima kad se roba izvozi, odnosno uvozi sa obavezom vraćanja u određenom roku, u istom ili promenjenom stanju, roba se može privremeno izvoziti, odnosno privremeno uvoziti.
 
Otvaranje carinskog skladišta...
Odredbama Carinskog propisano je, da je carinsko skladište mesto gde se roba može smestiti u skladu sa propisanim uslovima, koje odobri carinski organ i koje je pod carinskim nadzorom. Carinsko skladište može biti javno ili privatno.
 
CEMT (ECMT) dozvole...

Evropska konferencija ministara prevoza (ECMT) od svog osnivanja 1953. godine, nastoji olakšati međunarodni drumski prevoz i integrisati dotična tržišta. Multilateralna kvota prevoznih dozvola uvedena je 1. januara 1974., i Savet ministara je smatrao da su učinili dobar korak prema postepenoj liberalizaciji drumskog prevoza tereta.

 
Vrste specijalnih vozila

Postoje različiti tipovi specijalnih transportnih sredstava namenjenih tranportu vangabaritnih i specijalnih tereta. 

 
Strategija i upravljanja logističkim potrebama

Iza svake uspešne akcije i realizacije stoji dobro isplanirana strategija. Transport robe nije ništa drugačiji i bez obzira na ozbiljne investicije, većina organizacija fokusira svoje resurse na dnevne taktike i operativne stvari ili su doneli odluku da u potpunosti "ousource"-uju ove usluge odnosno da angažuju profesionalnog partnera za planiranje i realizaciju transporta. Baveći se samo dnevno operativnim stvarima ili angažujući pogrešne partnere većina kompanija propušta priliku da kreiraju i održe konkurentnu prednost kada je u pitanju logistika i distribucija, što danas verovatno najviše utiče na kvalitetnu orgnizaciju kompletnog posla. 

 
Veterinarski propisi u Srbiji

Životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla, hrana za životinje, veterinarski lekovi i medicinska sredstva i prateći predmeti podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli na graničnim prelazima. Uvoz, provoz i izvoz ovih pošiljki može se vršiti preko graničnih prelaza na kojima postoji organizovana veterinarsko-sanitarna kontrola. 

 
Fitosanitarni propisi

U skladnu sa spoljnotrgovinskim propisima roba koja se izvozi, uvozi, tranzitira ili se nalazi u nekom carinskom postupku, podleže ispunjenju fitosanitarnih uslova. Uslovi pod kojima se vrši fitosanitarna kontra ne mogu da imaju za posledicu dodatno ograničenje izvoza, uvoza ili tranzita.

 
Dozvole za uvoz i izvoz robe

Dozvola je isprava koja se, na zahtev podnosioca, izdaje za uvoz, izvoz ili tranzit pojedine robe. Ministarstvo, odnosno drugi nadležni organ, u skladu sa propisima, odlučuje o zahtevu za izdavanje dozvole. Roba koja se izvozi, uvozi, tranzitira ili se nalazi u nekom carinskom postupku podleže ispunjenju sanitarnih, veterinarskih i fitosanitarnih uslova, u skladu sa propisima. Tehnički propis, u smislu zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, može se primeniti na uvoz robe, a njegova primena ne može imati za posledicu dodatno ograničenje uvoza. Usaglašenost sa standardima nije uslov za uvoz robe.

 

Informišite se redovno